Zračno orožje

Natisni

Strelišče je opremljeno z 10-mestnimi elektronskimi tarčami SIUS LasserScore. Dodatno še ima vgrajenih 9 strelnih mest klasičnih tarč.Strelišče je vertificirano ter ustreza vsem pogojem za izvedbo tekmovanj po pravilniku SZS.